X

Laag GWP machines


Natuurlijke koudemiddelen en koudemiddelen met lage GWP-waarde. Western Airconditioning biedt een complete range luchtgekoelde waterkoelmachines met een lage GWP-waarde of met een natuurlijk koudemiddel. GWP staat voor Global Warming Potential en is een getal dat het “aardeopwarmingsvermogen” (broeikaseffect) van koudemiddelen aangeeft in vergelijk met dat van het koolstofdioxide ( CO2).

 

Deze lage GWP-waarde heeft o.a. betrekking op de uitgangspunten van de nieuwe F-gassen verordening EU nr. 517/2014, welke vanaf 1 januari 2015 in alle 28 lidstaten van kracht is geworden. De verordening omvat naast wijziging van de frequentie van lekcontroles aan de installatie, vooral uitfasering van koudemiddelen met een hoge GWP-waarde. 

Het is dus tijd om actief te gaan werken met de mogelijke alternatieven. Western Airconditioning heeft dit als één van de eerste leveranciers gedaan! Het brede leveringsprogramma waterkoelmachines met een lage GWP-waarde start met de RKO-E range met koelvermogens van 7 tot 300 kW voorzien van natuurlijk koudemiddel R290 (GWP=3) en wordt aangevuld met de KAPPA.REV LGW range met koelvermogens van 245 tot 1229 kW voorzien van HFO koudemiddel R1234ze (GWP < 1).