X

Laag GWP machines > R290 (Propaan)


Lees meer
Lees meer

Type RKO-E
Omschrijving: Luchtgekoelde waterkoelmachines en lucht-water warmtepompen voor buitenopstelling, voorzien van een natuurlijk koudemiddel R290 (laag GWP koudemiddel). De RKO-E range wordt modulair opgebouwd en omvat 11 modellen met één koudemiddelcircuit en 11 modellen met twee circuits. De koelvermogens lopen van 70 tot 300 kW. De compressoren zijn ATEX 94/9/EC Zone 2 Groep IIB. De units zijn standaard voorzien van een permanente lekdetectie op twee niveaus. Als optie is niet alleen een hydromodule met pomp en buffervat mogelijk maar ook vrije koeling en warmte-terugwinning. In het kader van de BREAAM-NL (duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen) Nieuwbouw en Renovatie kan voor POL1 (GWP van koudemiddelen voor klimatisering) 1 punt worden gescoord en voor POL2 (voorkomen van lekkages van koudemiddel) ook 1 punt.