X

Warmtepompen

De warmtepomp als warmtebron is dé oplossing voor onze dagelijkse behoefte aan verwarming met een zo hoog mogelijk rendement én zonder uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.

Wat is een warmtepomp?


Een warmtepomp is een apparaat dat gebruik maakt van duurzame hernieuwbare energie onttrokken uit de gratis beschikbare bronnen van de natuur. Deze bronnen zijn de grond, het water en de lucht. De energie die wordt onttrokken uit de bron wordt door de warmtepomp van een lage naar een hoge temperatuur gebracht. Met deze hoge temperatuur kan een ruimte worden verwarmd en/of warm water voor sanitair gebruik worden geproduceerd. Zie ook werking warmtepomp.

De Western warmtepompen kunnen beschikbare warmte van relatief lage temperatuur omzetten naar belangrijk hogere temperatuur. Zo kan warmte uit een bron (lucht, water of aarde) op juiste temperatuur worden gebracht voor gebruik in o.a. woningen en kantoren, maar ook voor de productie van warm sanitair water. Het rendement is hoog omdat 65 tot 80 % van de geleverde energie wordt gewonnen uit de omgeving. Hierdoor is het gebruik van een Western warmtepomp aanzienlijk gunstiger en dus voordeliger dan een traditioneel verwarmingssysteem. Western biedt een compleet programma warmtepompen in alle mogelijke uitvoeringen, voorzien van geïntegreerd sanitair water (combi-warmtepomp) maar ook met warmteterugwinning uit ventilatielucht of in combinatie met een cv-ketel.

Warmtepompen kunnen toegepast worden in woningen (bestaand en nieuwbouw). Hier is wel belangrijk om te weten of de woning geschikt is voor een warmtepomp. Naast woningen worden ook in kantoren, zorginstellingen, ziekenhuizen, zwembaden, sportscholen, hotels, restaurants, winkels, openbare ruimtes en industrie warmtepompen toegepast. In de meeste projecten (bestaande bouw) komt de warmtepomp in aanmerking voor één van de subsidiemogelijkheden.

Voor meer informatie klik hier.