X

Duurzaam omgaan met energie

Western is zich bewust van haar maatschappelijke bijdrage aan de CO2 uitstoot en wil haar verantwoordelijkheid nemen om in de komende jaren de CO2 uitstoot te reduceren van de directe en indirecte emissies (scope 1 en 2) . Vervolgens wil Western haar producten verduurzamen waardoor tijdens het gebruik de CO2 bijdrage ook geminimaliseerd wordt (scope 3).

Western levert diverse systemen die energie gebruiken en die voorzien zijn van koudemiddelen. Western is zich bewust van haar rol om de klant een goed advies en product aan te bevelen met een minimale impact van CO2 emissie. Er zijn op dit moment drie grote externe invloeden die impact hebben op de emissie in scope 3.

EPC, gasloos

Door verdere aanscherping van de EPC-eis, de nieuwe BENG eis en de huidige druk om geen gas meer te gebruiken, breekt er een nieuw tijdperk aan waarbij het toepassen van warmtepompen in woningen en bedrijfswoningen standaard wordt. Western heeft producten ontwikkeld die aan deze eisen voldoen.

Western heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot te reduceren. De doelstelling voor 2019 is 5% CO2- reductie ten opzichte van 2016. Deze doelstelling is gericht op de scope 1 en scope 2 emissies van de organisatie. In 2016 had Western een CO2-uitstoot van 231.890 kg.

Warmtepompen

Op het gebied van warmtepompen (<400 kW) voldoen de producten van Western aan de meest recente regelgeving Ecodesign 813/2013 die op 26 september 2017 van kracht is geworden. Het betreft regelgeving over efficiency koelmachines en warmtepompen.

F-gassen

In 2014 ontwikkelde de Europese Unie de richtlijn 517 F-gassen verordening.

Naast concrete uitfasering data van bepaalde koudemiddelen werd een reductie schema geïntroduceerd waarbij de productie van HFK’s in Europa met 79% wordt teruggebracht in 2030. Western anticipeert hierop door:

  • Onze range koelmachines en warmtepompen uit te breiden met laag GWP koudemiddelen en natuurlijke koudemiddelen.
  • Nieuwe technieken worden toegepast om bijvoorbeeld de koudemiddel inhoud in een machine te reduceren.

Hiernaast vind u diversen informatie over warmtepompen.