X

De Spiker

  • Woonzorgcentrum De Spiker / te Harlingen

    De Spiker is een woonzorgcentrum van Noorderbreedte. Noorderbreedte biedt zorg aan vooral ouderen in Friesland. Soms voor even, soms langer, soms voor altijd. Naast het woonzorgcentrum is het ook mogelijk om voor revalidatie naar Noorderbreedte te gaan. Ook biedt Noorderbreedte dagbesteding en dagbehandeling. .

  • Geleverde installatie(s) / Techniek

    Vier lucht/water warmtepompen type Zeta Rev HP XT LN 6.2. wilt u meer weten over deze warmtepompen? Klik dan hier... 

>Klik hier om terug te gaan