X

Laag GWP


Natuurlijke koudemiddelen en koudemiddelen met lage GWP-waarde. Western Airconditioning biedt een complete range lucht- water waterkoelmachines en warmtepompen met een lage GWP-waarde of met een natuurlijk koudemiddel. GWP staat voor Global Warming Potential en is een getal dat het “aardeopwarmingsvermogen” (broeikaseffect) van koudemiddelen aangeeft in vergelijk met dat van het koolstofdioxide ( CO2).

 

Deze lage GWP-waarde heeft o.a. betrekking op de uitgangspunten van de F-gassen verordening EU nr. 517/2014, welke vanaf 1 januari 2015 in alle 28 lidstaten van kracht is. De verordening omvat naast wijziging van de frequentie van lekcontroles aan de installatie, vooral uitfasering van koudemiddelen met een hoge GWP-waarde.

Het is dus tijd om actief te gaan werken met de mogelijke alternatieven. Western Airconditioning heeft dit als één van de eerste leveranciers gedaan! Het brede leveringsprogramma waterkoelmachines en warmtepompen met een lage GWP-waarde bestaat uit: de Purple range met vermogens van 20 tot 290 kW voorzien van natuurlijk koudemiddel R290 (GWP = 3), de lucht-water KAPPA SKY (260 – 1360 kW) en water-water OMEGA SKY (180 – 980 kW) voorzien van laag GWP koudemiddel R513A (GWP = 573) en de lucht-water KAPPA.REV LGW (260 – 1360 kW) en water-water OMEGA SKY Xi LGW (200 – 725 kW) voorzien van HFO koudemiddel R1234ze (GWP < 1).

Voor de kleinere capaciteiten zijn de mobiele airconditioners verkrijgbaar met het natuurlijke koudemiddel R290 en de warmtepomp splitsystemen en multi-systemen met het laag GWP koudemiddel R32 (GWP = 675).