X

Nieuws Western Airconditioning B.V.Middels de hiernaast vermelde nieuwsberichten houdt Western Airconditioning u op de hoogte van nieuwsberichten vanuit het vakgebied / de media en de ontwikkelingen van ons bedrijf. 

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via onderstaande button. Uitschrijven is altijd mogelijk. Uw gaan op een goede manier met uw privacy om.

Het laatste nieuws

Onze CO2-prestatie eerste helft 2023

dinsdag 1 augustus 2023

Western is zich bewust van haar maatschappelijke bijdrage aan de CO2 uitstoot en wil haar verantwoordelijkheid nemen om in de komende jaren de CO2 uitstoot te reduceren van de directe en indirecte emissies (scope 1 en 2) . Daarnaast heeft Western zich tot doel gesteld om haar producten te verduurzamen waardoor tijdens het gebruik de bijdrage aan CO2 uitstoot sterk wordt gereduceerd (scope 3).

Om dit te kunnen realiseren heeft Western besloten te starten met de elektrificatie van het wagenpark:

  • Ons autolease bedrijf heeft een presentatie gegeven over elektrificatie in het kader van de Green Deal 2035.
  • Vanaf 2050 mogen in Europa alleen nog elektrische auto’s op de weg (Nederland loopt goed in de pas wat laadpalen betreft).
  • Western gaat 4 elektrische bussen bestellen om in de toekomst de Zero Emissie Zones in diverse steden vanaf 2028 het hoofd te kunnen bieden.
  • Omdat de laadruimte beperkt is moet er vast over worden nagedacht hoe dit het beste ingedeeld kan worden, minder koudemiddel vervoeren zou een optie zijn.
  • PS: wist u dat je elektrische gereedschap tijdens de rit opgeladen kan worden.

 

De CO2-emissies van Western in de afgelopen drie jaar::

 

Scope 1 en 2

 totaal 2020

 totaal 2021

 totaal 2022

 

ton CO2

ton CO2

ton CO2

Scope 1

 

 

 

Aardgas

19,8

22,1

21,7

Zakelijk verkeer

116,0

157,8

168,6

Totaal scope 1

135,8

179,9

190,2

 

 

 

 

Scope 2

 

 

 

Elektriciteit

0,00

0,00

0,00

Gedeclareerde KM

0,00

0,00

0,04

Vliegreizen

0,00

0,00

0,23

Totaal scope 2

0,00

0,00

0,27

 

 

 

 

Totaal emissie scope 1 en 2

135,8

179,9

190,5

 

Reductiedoelstellingen

De doelstelling voor 2022 is een reductie van 40% ten opzichte van het basisjaar 2016. Dit is ook tevens de hoofddoelstelling is de CO2-uitstoot in 2023.

Gaan we deze CO2-reductiedoelstellingen bereiken?

De verbeterprojecten op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie zijn vastgelegd in maatregelenlijst. Een succesvolle uitvoering van deze verbeterprojecten moet leiden tot het behalen van de gestelde doelstellingen. De hoofddoelstelling is de CO2-uitstoot in 2023 met 40% te verlagen ten opzichte van 2016.

 

Geconcludeerd kan worden dat Western Airconditioning nog niet helemaal op schema ligt om de geprognotiseerde CO2 reductie te behalen.

 

Tags:

x