X

Nieuws Western Airconditioning B.V.Middels de hiernaast vermelde nieuwsberichten houdt Western Airconditioning u op de hoogte van nieuwsberichten vanuit het vakgebied / de media en de ontwikkelingen van ons bedrijf. 

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via onderstaande button. Uitschrijven is altijd mogelijk. Uw gaan op een goede manier met uw privacy om.

Het laatste nieuws

Onze CO2-prestatie tweede helft 2022

maandag 6 februari 2023

Western is zich bewust van haar maatschappelijke bijdrage aan de CO2 uitstoot en wil haar verantwoordelijkheid nemen om in de komende jaren de CO2 uitstoot te reduceren van de directe en indirecte emissies (scope 1 en 2) . Daarnaast heeft Western zich tot doel gesteld om haar producten te verduurzamen waardoor tijdens het gebruik de bijdrage aan CO2 uitstoot sterk wordt gereduceerd (scope 3).

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief zijn er CO2/energiebesparingsideeën van onze medewerkers binnen gekomen:

  • Plaats een warmtepomp (ter vervanging van de koelmachine en gasketel)
  • Plaats zonnepanelen
  • Overgaan naar bussen met waterstof, hybride of elektrisch
  • De luchtbehandelingskast vervangen door een unit met warmte-terug-winning (WTW)
  • Zet printers en koffieapparaten op de klok

De directie is blij met deze ideeën en gaat in 2023 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in dit kader.

De CO2-emissies van Western in de afgelopen drie jaar::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reductiedoelstellingen

De doelstelling voor 2023 is een reductie van 40% ten opzichte van het basisjaar 2016. Dit is ook tevens de hoofddoelstelling is de CO2-uitstoot in 2023.

 

Gaan we deze CO2-reductiedoelstellingen bereiken?

De verbeterprojecten op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie zijn vastgelegd in maatregelenlijst. Een succesvolle uitvoering van deze verbeterprojecten moet leiden tot het behalen van de gestelde doelstellingen. De hoofddoelstelling is de CO2-uitstoot in 2023 met 40% te verlagen ten opzichte van 2016.

Geconcludeerd kan worden dat Western Airconditioning nog niet helemaal op schema ligt om de geprognotiseerde CO2 reductie te behalen.

Tags:

Documents to download

x