X

Nieuws Western Airconditioning B.V.Middels de hiernaast vermelde nieuwsberichten houdt Western Airconditioning u op de hoogte van nieuwsberichten vanuit het vakgebied / de media en de ontwikkelingen van ons bedrijf. 

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via onderstaande button. Uitschrijven is altijd mogelijk. Uw gaan op een goede manier met uw privacy om.

Het laatste nieuws

Onze CO2-prestaties in 2020

vrijdag 29 januari 2021

Western is zich bewust van haar maatschappelijke bijdrage aan de CO2 uitstoot en wil haar verantwoordelijkheid nemen om in de komende jaren de CO2 uitstoot te reduceren van de directe en indirecte emissies (scope 1 en 2) . Daarnaast heeft Western zich tot doel gesteld om haar producten te verduurzamen waardoor tijdens het gebruik de bijdrage aan CO2 uitstoot sterk wordt gereduceerd (scope 3).

Western levert een groot scala aan producten en systeemoplossingen voor het conditioneren (koelen en/of verwarmen) van utiliteitsgebouwen maar ook voor woningen en industriële objecten. Deze producten gebruiken elektrische energie en zijn voorzien van koudemiddelen. Ten aanzien van de toegepaste koudemiddelen innoveert Western continue door de introductie van lage GWP koudemiddelen en zelfs natuurlijke koudemiddelen. Daarnaast voldoen de producten van Western aan de Europese Ecodesign regelgeving waardoor de rendementen enorm zijn verbeterd met als gevolg minder uitstoot van CO2. Deze ontwikkelingen worden dagelijks meegenomen in de advisering naar klanten met als doel een minimale impact van CO2 emissie.

Op basis van vier soorten CO2-emissies is de totale CO2-emissie van ons bedrijf berekend.

Reductiedoelstellingen

De doelstelling voor 2020 is een reductie van 27% ten opzichte van het basisjaar 2016.

De hoofddoelstelling is de CO2-uitstoot in 2023 met 41,0% te verlagen ten opzichte van 2016.

Gaan we deze CO2-reductiedoelstellingen bereiken?

De verbeterprojecten op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie zijn vastgelegd in maatregelenlijst. Een succesvolle uitvoering van deze verbeterprojecten moet leiden tot het behalen van de gestelde doelstellingen. De hoofddoelstelling is de CO2-uitstoot in 2023 met 41,0% te verlagen ten opzichte van 2016. Geconcludeerd kan worden dat Western Airconditioning op schema ligt om de geprognotiseerde CO2 reductie (ruimschoots) te behalen

Geconcludeerd kan worden dat Western Airconditioning op schema ligt om de geprognotiseerde CO2 reductie (ruimschoots) te behalen.

Tags:

Documents to download

x