X

Nieuws Western Airconditioning B.V.Middels de hiernaast vermelde nieuwsberichten houdt Western Airconditioning u op de hoogte van nieuwsberichten vanuit het vakgebied / de media en de ontwikkelingen van ons bedrijf. 

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via onderstaande button. Uitschrijven is altijd mogelijk. Uw gaan op een goede manier met uw privacy om.

Het laatste nieuws

Onze CO2-prestaties in 2021

woensdag 30 juni 2021

Western CO2 bewust

Tussentijdse update over onze CO2 prestaties t/m half 2021
Hierbij presenteren wij de aanvullingen voor het 1e half jaar van 2021.

Wijzigingen begin 2021.
Het uitwisselen, in het pand, van de bestaande TL verlichting door LED verlichting is inmiddels afgerond. Wegens uitbreiding van het service team is het wagenpark uitgebreid met 1 nieuwe service bus. Deze wijzigingen zullen vanzelfsprekend van invloed zijn op het elektriciteitsverbruik, benzineverbruik en dieselverbruik.

Indirect hebben wij inmiddels een productrange op de markt gebracht welke gebruik maken van koudemiddelen met een lage GWP waarde en ook producten welke werken met een natuurlijk koudemiddel. Ook voldoet alla apparatuur aan de TIER2 vanuit Ecodesign welke vanaf 01-01-2021 Europees verplicht is gesteld. Dit heeft invloed op de CO2 uitstoot van de betreffende apparatuur, zowel direct- als indirect.

Zie onder voor onze CO2 prestaties voor het 1e half jaar van 2021.

Nieuwsbrief
Onze CO2-prestaties t/m 06-2021

Western is zich bewust van haar maatschappelijke bijdrage aan de CO2 uitstoot en wil haar verantwoordelijkheid nemen om in de komende jaren de CO2 uitstoot te reduceren van de directe en indirecte emissies (scope 1 en 2) . Daarnaast heeft Western zich tot doel gesteld om haar producten te verduurzamen waardoor tijdens het gebruik de bijdrage aan CO2 uitstoot sterk wordt gereduceerd (scope 3). Western levert een groot scala aan producten en systeemoplossingen voor het conditioneren (koelen en/of verwarmen) van utiliteitsgebouwen maar ook voor woningen en industriële objecten. Deze producten gebruiken elektrische energie en zijn voorzien van koudemiddelen. Ten aanzien van de toegepaste koudemiddelen heeft Western in het éérste half jaar van 2021 een aantal nieuwe producten geïntroduceerd welke gebruik maken van het koudemiddel R32 en van het natuurlijke koudemiddel R290. R32 heeft t.o.v. R410A een 67% lagere GWP waarde en R290 heeft t.o.v. R410A een 99% lagere GWP waarde. Met de introductie van TIER2 (Ecodesign) regelgeving per 01-01-2021 zijn alle producten qua vereiste rendementen aangepast waardoor belangrijk minder energie wordt verbruikt met als gevolg minder uitstoot van CO2. De mogelijkheden voor lagere- en lage GWP koudemiddelen worden dagelijks meegenomen in de advisering naar klanten met als doel een minimale impact van CO2 emissie.

Op basis van vier soorten CO2-emissies is de totale CO2-emissie van ons bedrijf berekend.

Reductiedoelstelling
De doelstelling voor 2021 is een reductie van 27% ten opzichte van het basisjaar 2016.
De hoofddoelstelling is de CO2-uitstoot in 2023 met 41,0% te verlagen ten opzichte van 2016.

Gaan we deze CO2-reductiedoelstellingen bereiken?
De verbeterprojecten op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie zijn vastgelegd in maatregelenlijst. Een succesvolle uitvoering van deze verbeterprojecten moet leiden tot het behalen van de gestelde doelstellingen. De hoofddoelstelling is de CO2-uitstoot in 2023 met 41,0% te verlagen ten opzichte van 2016. Geconcludeerd kan worden dat Western Airconditioning op schema ligt om de geprognotiseerde CO2 reductie (ruimschoots) te behalen.

Tags:

x