X

Nieuws Western Airconditioning B.V.Middels de hiernaast vermelde nieuwsberichten houdt Western Airconditioning u op de hoogte van nieuwsberichten vanuit het vakgebied / de media en de ontwikkelingen van ons bedrijf. 

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via onderstaande button. Uitschrijven is altijd mogelijk. Uw gaan op een goede manier met uw privacy om.

Het laatste nieuws

Onze CO2 uitstoot in 2023

maandag 26 februari 2024

Western is zich bewust van haar maatschappelijke bijdrage aan de CO2 uitstoot en wil haar verantwoordelijkheid nemen om in de komende jaren de CO2 uitstoot te reduceren van de directe en indirecte emissies (scope 1 en 2) . Daarnaast heeft Western zich tot doel gesteld om haar producten te verduurzamen waardoor tijdens het gebruik de bijdrage aan CO2 uitstoot sterk wordt gereduceerd (scope 3).

Om dit te kunnen realiseren neemt Western de volgende maatregelen:

  • We zijn gestart met de elektrificatie van het wagenpark.
  • We gaan zonnepanelen plaatsen op het dak van de bedrijfshal.
  • Om het klimaat beter en energiezuiniger te regelen is een splitunit geplaats in het kantoor op de 1e etage.
  • We doen onderzoek naar de haalbaarheid om de   luchtbehandelingskast te vervangen door een unit met warmte-terug-winning (WTW).

De directie is blij met ideeën hoe we energie kunne besparen en daarmee CO2 kunnen reduceren. Het CO2-team stel een prijs ter beschikking voor degene die het beste idee heeft. Stuur je idee in naar: ideeenbus@western.nl.  

De CO2-emissies van Western in de afgelopen drie jaar::

 

Scope 1 en 2

 totaal 2021

 totaal 2022

 totaal 2023

 

ton CO2

ton CO2

ton CO3

Scope 1

 

 

 

Aardgas

22,1

21,6

18,1

Zakelijk verkeer

157,7

168,1

167,6

Totaal scope 1

179,8

189,8

185,7

 

 

 

 

Scope 2

 

 

 

Elektriciteit

0,00

0,00

0,00

Gedeclareerde KM

0,00

0,04

0,11

Vliegreizen

0,00

0,23

1,75

Totaal scope 2

0,00

0,27

1,86

 

 

 

 

Totaal emissie scope 1 en 2

179,8

190,0

187,6

 

 

Reductiedoelstellingen

De doelstelling voor 2023 is een reductie van 40% ten opzichte van het basisjaar 2016.

 

Gaan we deze CO2-reductiedoelstellingen bereiken?

De verbeterprojecten op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie zijn vastgelegd in maatregelenlijst.

Geconcludeerd kan worden dat Western Airconditioning het niet is gelukt de geprognotiseerde CO2 reductie te behalen. Met het jaar 2023 zijn gekomen aan de einde van de rapportageperiode met basisjaar 2016. In de loop van 2024 zullen wij nieuwe doelstellingen vaststellen voor de CO2-prestatieladder voor een nieuwe rapportageperiode met als basisjaar 2023.

 

Tags:

Documents to download

x