X

Nieuws Western Airconditioning B.V.Middels de hiernaast vermelde nieuwsberichten houdt Western Airconditioning u op de hoogte van nieuwsberichten vanuit het vakgebied / de media en de ontwikkelingen van ons bedrijf. 

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via onderstaande button. Uitschrijven is altijd mogelijk. Uw gaan op een goede manier met uw privacy om.

Het laatste nieuws

Western CO2 bewust

maandag 5 augustus 2019

Update actieplan en footprint rapportage 2018
Tijdens het compleet maken van de cijfers 2018 hebben wij een aangepaste berekening gemaakt voor de indirecte emissie (scope 2). In het document CO2 footprint rapportage 2016-2018 hebben we tabel 2, tabel 4 en bijbehorend figuur aangepast naar de juiste gegevens. De correctie heeft geen invloed op het gevoerde beleid en actieplan.

In deze update wordt de footprint rapportage uitgebreid met de cijfers uit 2018.

Zie bijlage voor de update actieplan en footprint rapportage 2018.

Conclusie voor 2018.
We kunnen stellen dat we in de loop van 2018 goede stappen hebben gemaakt om de kwalitatieve doel- en taakstellingen, zoals omschreven in ons CO2 beleid en actieplan te verwezenlijken.
In 2018 hebben wij reeds de kwalitatieve doelstelling reductie scope 2 gehaald, te weten 28,5 ton CO2 emissie reductie t.o.v. 2016. Dit is 10,9% vermindering op de totale uitstoot.

Met betrekking tot scope 1 hebben we in 2018 een mooie daling gerealiseerd aangaande het gasverbruik ten opzichte van 2017. Met de lopende maatregelen, uit ons CO2 beleid en actieplan hopen wij in 2019 de gestelde doelen te bereiken.

 

Tags:

Documents to download

x